Lenabox – Slama je primerna kot nastilj za konje ter ostale živali, kot dodatek v krmnem obroku in tudi kot vrtno pokrivalo.

S proizvodom Lenabox - Slama boste dobili vrhunski proizvod za vsa področja uporabe.

Prednosti odprašene in narezane slame Lenabox

NARAVNI PROIZVOD

Slama Lenabox je proizvedena iz kakovostne pšenične slame.

VEČJA PREBAVLJIVOST

Slama je nosilec strukturne surove vlaknine in ugodno vpliva na proces prežvekovanja.

ZMANJŠANJE VONJAV

Povečana vpojnost v primerjavi z običajno slamo vpliva na zmanjšanje vonjav v hlevu.

ENOSTAVNO ODLAGANJE

Slama Lenabox se odlaga na njivske površine in razpada hitreje od običajne slame in ostalih oblik nastilja.

ZA BOLJŠE ZDRAVJE ŽIVALI

Uporaba narezane in odprašene slame izboljša bivalne razmere v hlevu.

NEPOTRATNA KOLIČINA NASTILJA

Povečana vpojnost pomeni manjšo količino nastilja ter posledično cenovne prihranke.

SLAMA KOT NASTILJ

Prednosti posebno narezane in odprašene slame Lenabox pred običajno slamo so precejšnje. Povečana vpojnost slame omogoča boljšo vezavo gnojevke, kar posledično pomeni količinsko manj nastilja, zaradi boljše vezave amonijaka se bistveno zmanjšajo vonjave v hlevu. V primerjavi z običajno slamo, ki vpija vlago samo ob koncih oz. prelomih pri rezanju dosežemo, da slama vpija vlago po celotni dolžini. Boljša vpojnost vpliva na manjšo potrebno količino nastilja, kar posledično pomeni manjše potrebe po skladiščnih kapacitetah za nastilj.

Uporaba rezane slame ima prednost pred ostalimi oblikami nastilja. Kot nastilj so popularni lesni oblanci in žagovina, ki pa povzročata težavo pri odlaganju. Pretirano odlaganje nastilja, ki vsebuje lesne komponente na njivske površine lahko srednjeročno pripelje do zakisanja zemlje. Obstaja velika verjetnost, da tovrstnega nastilja v bodoče več ne bo mogoče odlagati na njive, temveč bo potrebno poskrbeti za odvoz odpadkov. Tovrstnih težav v primeru rezane slame ni, saj rezana slama razpade še hitreje kot običajna.

Kot nastilj slamo Lenabox uporabljamo predvsem v konjereji, reji perutnine in prašičereji.

Pri uporabi kot nastilj za konje na boks (velikosti 8 – 12 m2) uporabimo 2 -3 bale slame Lenabox. Iz boksa dnevno odstranimo iztrebke ter nadomestimo odstranjeno količino slame. V povprečju tedensko dodajamo 1 – 2 bali. Enkrat mesečno priporočamo zamenjavo celotnega nastilja.

Uporaba slame Lenabox kot nastilja pripomore k izboljšanju bivalnih razmer v hlevu saj imamo hlev vedno čist in urejen. Slama Lenabox se ne praši kar pozitivno vpliva na zdravje živali.

SPLETNA TRGOVINA

SLAMA KOT KRMA

Slamo Lenabox uporabljamo za prehrano v govedoreji, še posebej na kmetijah z intenzivnim pitanjem goveda na osnovi koruzne silaže, koruznega zdroba (šrota), beljakovinskega in vitaminsko - mineralnega dodatka. V takih obrokih primanjkuje strukturne surove vlaknine, ki jo govedo potrebuje za prežvekovanje. Hranilne snovi v slami so slabo prebavljive, zato slama ni nosilec hranilnih snovi, pač pa dragocen nosilec strukture in surove vlaknine.

Uporaba slame Lenabox kot dodatek v krmnem obroku ugodno vpliva na proces prežvekovanja, saj je slama drobljena in na kratko narezana. V krmni obrok se doda količina slame kot je predvideno iz izračunanega krmnega obroka.

SPLETNA TRGOVINA

SLAMA KOT TALNO POKRIVALO

Slamo Lenabox je možno uporabljati v vrtnarstvu in sadjarstvu kot talno pokrivalo.

Prav tako je slamo Lenabox možno uporabiti kot naravni zvočno toplotni izolator pri gradnji različnih stavb in hiš.

Slamo Lenabox lahko uporabimo tudi v moderni polimerni tehnologiji.

SPLETNA TRGOVINA